כל מה שחשוב לדעת על בדיקת צוואר הרחם

צוואר הרחם הוא החלק המחבר בין חלל הרחם ובין הנרתיק, וממוקם בתחתית הרחם. מאחר וחלקו התחתון של הרחם בולט מעט אל תוך הנרתיק, הגישה אליו היא פשוטה וקלה יחסית דרך הנרתיק עצמו. בדיקת צוואר הרחם היא בדיקה שאתם אולי מכירים אותה בשמותיה האחרים: בדיקת משטח צוואר הרחם או בדיקת פאפ. בדיקה זו מבוססת על שפשוף של דפנות צוואר הרחם לצורך נטילת משטח תאי אותו מעבירים לבדיקה מקצועית, על מנת לבחון נוכחות של תאים טרום ממאירים. בדיקה זו היא למעשה אמצעי מניעה לזיהוי סרטן צוואר הרחם בשלבים המוקדמים להתפתחותו.

זיהוי מוקדם מוביל לאחוזי ריפוי גבוהים מאוד

זיהוי סרטן צוואר הרחם בשלבים המוקדמים מאפשר אחוזי ריפוי של 90%, ומכאן החשיבות הרבה של ביצוע הבדיקה בצורה סדירה ועל פי ההוראות. שכיחות הגידולים באזור צוואר הרחם מתחילה לעלות החל מגיל 18, ובמיוחד בקרב נשים פעילות מינית, ולכן מומלץ לסגל הרגל לביצוע הבדיקה החל מגיל 18. המדובר בבדיקת סקר, קרי בדיקה שמתבצעת לא בעקבות הופעת סימפטומים כלשהם, אלא כבדיקה מונעת שאותה יש לבצע אחת לתקופה, וללא קשר להופעתם או אי הופעתם של סימפטומים כלשהם.

ביצוע בדיקה אחת לשנתיים

סרטן צוואר הרחם היא מחלה המתפתחת בצורה הדרגתית ולאורך שנים, ולכן חשוב לבצע את הבדיקה בתדירות חוזרת וקבועה. במקרה של בדיקת צוואר הרחם, התדירות המומלצת היא בדיקה אחת לשנתיים. כמו כן, מומלץ להגיע לבדיקה יזומה במידה ומתפתחים סימפטומים של הפרשות חריגות, דימום לא שגרתי או כאב, גם אם טרם חלפו שנתיים מאז מועד הבדיקה האחרונה.

תוצאות הבדיקה ומשמעותן

עבור בדיקת צוואר הרחם ניתן להגדיר 7 סוגים של תוצאות אפשריות, כשברמה הסטטיסטית, אחת לעשר בדיקות תראה נוכחות של שינויים תאיים, אם כי במרבית המקרים לא מדובר בגידולים סרטניים. להלן 7 תוצאות אפשריות לבדיקה:

  1. בדיקה שלילית – לא זוהו שינויים תאיים – המצב תקין
  2. תאים דלקתיים – זוהה זיהום נגיפי או חיידקי, אך לא מדובר בתאים סרטניים
  3. שינויים תאיים לא מוגדרים – זוהו שינויים שלא ניתן להגדירם על סמך הבדיקה הבסיסית. במקרה כזה, ישנו צורך לבצע בדיקות נוספות כדי לשלול נוכחות של תאים סרטניים
  4. שינויים תאיים זעירים – התפתחות בלתי תקינה של רקמה בצוואר הרחם, המשקפת בדרך כלל תאים טרום סרטניים, שנוטים להיעלם מעצמם בתוך כשנתיים. במקרה כזה, נדרש מעקב באמצעות קולופוסקופיה או ביופסיה
  5. שינויים תאיים נרחבים – התפתחות בלתי תקינה של רקמה בצוואר הרחם ברמה חמורה. בקרב 2% מהמקרים המדובר בנוכחות סרטן, וב 20% מדובר על סרטן עתידי שיתפתח לכדי סרטן ללא טיפול מתאים. במקרה זה, מורחבת הבדיקה באמצעות קולופוסקופיה וביופסיה, והטיפול מבוצע באמצעות צריבה או כריתה של הרקמה החולה.
  6. סרטן צוואר הרחם – זוהה סרטן צוואר הרחם והטיפול מבוצע בהתאם לטיפול בכל חולה סרטן אחר
  7. דגימה לא תקינה – אוסף התאים פגום או לא מספיק. במקרה כזה יש לבצע בדיקה חוזרת.